Krematorium

Kremacja, czyli spopielenie ciała zmarłego, przeprowadzana jest w należącym do domu pogrzebowego „Exitus” krematorium znajdującym  się w Otwocku. Krematorium działa od września 2015 roku, kiedy to została zakończona budowa reprezentacyjnego budynku, w którym poza krematorium mieszczą się jeszcze prosektorium oraz sale pożegnań. Krematorium w Otwocku jest jednym z najnowszych spośród 43 tego typu obiektów w Polsce. Ze względu na doskonałą lokalizację może być alternatywą dla warszawskich spopielarni.

Wszelkie formalności  związane z kremacją osoby zmarłej finalizujemy w ciągu 24 godzin.

Składając zlecenie kremacji należy dostarczyć:

  • Zezwolenie na kremację wypełnione przez najbliższego członka rodziny lub osoby zajmującej się organizacją kremacji.
  • Skrócony odpis aktu zgonu wystawiony przez USC lub kserokopię z pieczęcią firmy pogrzebowej i zatwierdzeniem oryginalności aktu zgonu.