Kremacja

Do kremacji ciała używany jest piec kremacyjny hiszpańskiej firmy Kalfrisa zasilany gazem ziemnym. Ciało może zostać poddane spopieleniu w trumnie ekologicznej oraz w trumnie sosnowej. Kremacja zwłok jest całkowicie bezpieczna, konstrukcja pieca kremacyjnego powoduje, że do atmosfery nie są uwalniane żadne substancje szkodliwe.

Rodzina tuż przed rozpoczęciem spopielenia ma możliwość pożegnania się ze zmarłym w komfortowej sali pożegnań znajdującej się w reprezentacyjnym budynku krematorium.