Ekshumacje

Przez pracowników domu pogrzebowego „Exitus” wykonywana jest także ekshumacja zwłok, czyli wydobycie szczątków w celu dokonania oględzin lekarskich lub też przeniesienia ich do innego grobu. Ekshumacja zwłok wykonywana jest z należytym szacunkiem dla zmarłego oraz z zachowaniem restrykcyjnych procedur jej wykonania. Zasady przeprowadzania ekshumacji są ściśle określone przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783, ze zm.). Nadzór nad ekshumacją jest sprawowany przez właściwy inspektorat sanitarny, a o jej przeprowadzeniu musi zostać powiadomiony administrator cmentarza. Ekshumacja zwłok dopuszczalna jest w okresie od 16 października do 15 kwietnia.