poradnik pogrzebowy

500 339 933
CAŁODOBOWO

Kondolencje – co mówimy, co piszemy?

Czytaj PORADĘ

Jakie kwiaty wybrać na pogrzeb?

Czytaj PORADĘ

Przepisy dotyczące transportu

Czytaj PORADĘ

Mowa pogrzebowa – wzór

Czytaj PORADĘ

Inne nasze porady

Często zadawane pytania

JAK POSTĘPOWAĆ, GDY ODEJDZIE BLISKA NAM OSOBA?

1. Zgon nastąpił w domu.

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza, by stwierdził zgon (pogotowie ratunkowe lub przychodnia rejonowa). Wystawiona wówczas przez lekarza karta zgonu umożliwia zakładowi pogrzebowemu odbiór ciała.

2. Zgon nastąpił w szpitalu.

Obowiązek sporządzenia karty zgonu spoczywa na pracownikach danej placówki. Ciało przechowywane jest w szpitalnej chłodni do czasu odbioru przez wybrany przez rodzinę zakład pogrzebowy.

3. Zgon nastąpił w placówce opiekuńczej.

Kartę zgonu wystawia lekarz współpracujący z domem opieki lub pogotowie ratunkowe. Placówki te nie posiadają chłodni. Ciało odbierane jest zazwyczaj przez zakład pogrzebowy wskazany wcześniej przez rodzinę lub przewożone do prywatnej chłodni.

DOKUMENTY NIEZBĘNE DO ORGANIZACJI POGRZEBU

Z otrzymaną kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, by zarejestrować zgon i uzyskać skrócony odpis aktu zgonu.

Do uzyskania aktu zgonu należny przedłożyć następujące dokumenty:

• karta zgonu,
• dokument stwierdzający zgon wystawiony przez lekarza,
• dowód tożsamości osoby zmarłej,
• dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury lub policji, dodatkowo należy przedłożyć pisemne zezwolenie z danego organu na pochowanie zmarłego.

Ponadto, jeżeli organizowany jest pogrzeb katolicki, a msza ma odbyć się poza parafią osoby zmarłej, wymagane jest zezwolenie od księdza (z kościoła parafialnego lub od kapelana z domu opieki, jeżeli osoba w takim domu dłużej przebywała) – ten dokument można dostarczyć w terminie ustalonym przez zakład pogrzebowy.

Jeżeli zmarły znajduje się w Zakładzie Medycyny Sądowej, należy dostarczyć zezwolenie z Prokuratury, zezwalające na odbiór Ciała do pochowania.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Druki można pobrać klikając w jeden z poniższych linków:

Upoważnienie ZUS (pobierz)
Zaświadczenie praca (pobierz)
Oświadczenie ZUS (pobierz)
Zlecenie kremacji (pobierz)
Zlecenie balsamacji (pobierz)

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane przez ZUS lub KRUS osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci osoby bliskiej

ILE WYNOSI ZASIŁEK POGRZEBOWY?

Wysokości zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 złotych.

KOMU I W JAKIM WYMIARZE PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK POGRZEBOWY?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest:

• członkom rodziny – zasiłek wypłacany jest w pełnej zryczałtowanej wysokości;

• osobom nie będącym członkami rodziny czy instytucjom – zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej rachunkami, nie wyżej jednak niż 4000 zł;

• jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ ZMARŁY, BY MOŻNA BYŁO SIĘ UBIEGAĆ O ZASIŁEK POGRZEBOWY PO JEGO ŚMIERCI?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1. Ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym;

2. Osoby pobierającej emeryturę lub rentę;

3. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;

4. Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia;

5. Następujących członków rodziny:

• małżonek ( wdowa i wdowiec),
• dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
• inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
• wnuki i rodzeństwo,
• rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

USTALANIE ZASAD FINANSOWANIA POCHÓWKU

Zasiłek pogrzebowy zawsze wypłacany jest po pogrzebie, w związku z tym w naszym domu pogrzebowym istnieje możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach przysługującego Państwu zasiłku ZUS lub KRUS.

W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, niezwłocznie po dokonaniu wpłaty z ZUS lub KRUS na nasze konto, dokonujemy zwrotu różnicy na Państwa rachunek bankowy lub w gotówce.

Kredytowanie dotyczy jednak tylko Zleceniodawców pogrzebu, którzy są najbliższymi członkami rodziny, wymienionymi powyżej w punkcie 5.  

Pozostałe osoby (zajmujące się pogrzebem osoby, której oczywiście przysługuje zasiłek pogrzebowy) muszą rozliczać się z ZUS-em osobiście.

Osoby te składają w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wszystkie faktury za pogrzeb oraz odpis skrócony aktu zgonu.

Otrzymają jednak zwrot jedynie do wysokości aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku, czyli obecnie nie więcej niż 4000,- zł.

W czym pomagamy

Usługi pogrzebowe

Usługi pogrzebowe

SZCZEGÓŁY
Własne krematorium

Własne krematorium

SZCZEGÓŁY
Pracownia florystyczna

Pracownia florystyczna

SZCZEGÓŁY
Usługi cmentarne

Usługi cmentarne

SZCZEGÓŁY
Transport osób zmarłych

Transport osób zmarłych

SZCZEGÓŁY
Usługi prosektoryjne

Usługi prosektoryjne

SZCZEGÓŁY

Biura

Warszawa

Aleja Solidarności 147
Tel./fax 22 620 24 18
Tel. kom. 501 210 360
biuro@exitus.com.pl
Biuro czynne:
Pn. 9:30 – 18:00
Wt. – Pt. 8:00 – 16:00

Warszawa

ul. Grochowska 287
Tel./fax 22 659 80 90
Tel. kom. 512 972 712
grochowska@exitus.com.pl
Biuro czynne:
Poniedziałek 9:00 – 17:00
Wt. – Pt. 8:00 – 16:00

Warszawa

ul. Wóycickiego 14
Cmentarz Komunalny Północny
Tel. kom. 609 771 177
Tel. kom. 500 444 400
warszawa.wolka@exitus.com.pl
Biuro czynne:
Pn. – Pt. 8:00 – 16:00

Otwock

ul. Kościelna 1a
Tel./fax 22 779 23 39
Tel. kom. 500 339 933
otwock@exitus.com.pl
Biuro czynne:
Pn. – Pt. 8:00-18:00

JÓZEFÓW

ul. 3 Maja 88A
Tel. 22 789 18 08
Tel. kom. 508 355 009
jozefow@exitus.com.pl
Biuro czynne:
Pn. – Pt. 9:00 – 18:00

SIEDLCE

ul. Poniatowskiego 3
Tel./fax 25 632 60 11
Tel. kom. 602 680 147
biuro@exitus24.pl
Biuro czynne: całodobowo

MIŃSK MAZOWIECKI

ul. 1-go PLM „Warszawa”
Tel./fax 25 759 17 25
Tel. kom. 607 240 254
dpminsk@exitus.com.pl
Biuro czynne:
Pn. – Pt. 8:00 – 18:00

MIŃSK MAZOWIECKI

ul. Kościelna 4
Tel./fax 25 758 40 98
Tel. kom. 693 646 280
minsk@exitus.com.pl
Biuro czynne:
Pn. – Pt. 8:00 – 18:00